• Biuro Rachunkowe
  • Karol Wojtaś

KADRY I PŁACE

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

Obsługa kadrowo-płacowa
Umowy o pracę od 50 zł netto/osoba
Umowy zlecenia/umowy o dzieło od 35 zł netto/osoba


– sporządzanie listy płac

– sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym

– wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych

– przygotowanie dokumentacji pracowniczej