• Biuro Rachunkowe
  • Karol Wojtaś

KSIĘGI HANDLOWE

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

Pełna księgowość

– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT)

– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

– sporządzenie i wysyłka zestawień JPK

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

– sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat

– okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS

– przygotowanie niezbędnych zestawień, pomocnych zarządzaniu spółką

Cena ustalana indywidualnie